Konferenční činnost

TANGER organizuje a pořádá mezinárodní odborné konference zaměřené do oblastí materiálů, nanomateriálů, nanotechnologií, hutnictví, metalurgie, ocelářství, logistiky a dalších oborů.

Program těchto odborných akcí zahrnuje přednášky, posterové sekce, firemní a zájmové prezentace a diskuze, doprovázené exkurzemi a společenskými aktivitami. Přednášky prezentované vědci a odborníky různých vědeckých institucí, výzkumných center, univerzit, vysokých škol, i průmyslových společností, umožnují účastníkům získat nové informace a rozvíjet znalosti a dovednosti týkající se oboru. Dále je zde příležitost setkat se s významnými odborníky, či navázat obchodní nebo vědeckou spolupráci.

Celkově lze říci, že odborné konference a sympozia pořádané TANGERem jsou známou platformou pro výměnu vědeckých informací a názorů v daných oblastech. Konference jsou pořádány v České republice, na Slovensku, nebo v Polsku.

Výstupy z konferencí - sborníky přednášek - jsou dostupné v režimu otevřeného přístupu na: www.confer.cz. Některé sborníky jsou také publikovány ve Web of Science (Clarivate) a Scopus (Elsevier), odborným článkům v těchto sbornících je přidělen digitální identifikátor objektu (DOI).

Reference

V rámci konferenčních aktivit, za dobu více než třicetileté činnosti TANGER spolupracoval a spolupracuje s řadou partnerů z oblasti školství, výzkumu, vývoje a soukromého sektoru. Níže uvádíme abecední seznam některých společností.

AGH Krakow, Polsko
Air Products
American Elemets, SSA
Anamet
BAS Rudice
BVD PECE
BVV Veletrhy Brno
Carl Zeiss
CATRIN
CS Clean Solutions, Německo
Clarivate, SSA
Comtes FHT
Crossref, SSA
Curran Associates, SSA
ČSNMT - Česká společnost pro nové materiály a technologie
ČVUT - České vysoké učení technické v Praze
Delong Instruments
Elsevier, Dánsko
GoPay
CHROMSPEC
Idiada
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Kashiyama, Německo
KEYENCE, Belgie
Linde
Linseis Messgerate, Německo
Masarykova univerzita
Měřící technika Morava
Nanosurf, Německo
Národní knihovna
Národní technická knihovna
NenoVision
Nicolet
Olympus
OREA HOTELS
PlasmaChem, Německo
Promat
Raith, Německo
RCPTM
Renishaw
RMS Košice, Slovensko
SEEIF Ceramics
SIGMA-ALDRICH
Specion
Škoda AUTO Vysoká škola
Technícká univerzita v Liberci
Technická univerzita v Košicích, Slovensko
TESCAN
Thomson Reuters, SSA
TMV SS
TSI System
Třinecké železárny
Univerzita Palackého v Olomouci
Vacuum service
VŠB - Technická univerzita Ostrava
VUT - Vysoké učení technické v Brně
WATERS Gesselschaft, Německo
Západočeská univerzita v Plzni
ZwickRoell
ŽDAS
ŽDB